TULE RAAMATUKOKKU

E 08:00 - 15:00
T-R 08:00 - 18:00
L 10:00 - 14:00
P SULETUD
Kuu viimasel reedel raamatukogu suletud!

SÜNDMUSED

05. NOVEMBER kell 12:15

Lugemispesa

31. OKTOOBER kell 12:15

MÕTTERALLI

30. OKTOOBER

Väljapanek hirmu-ja õudusjuttude raamatutest

24. OKTOOBER

Digioskuste algkoolitus ’’E-Kodanik’’.

23. OKTOOBER

Digioskuste algkoolitus ’’E-Kodanik’’.

23. ja 24. oktoobril kell 13-17, toimub raamatukogus kahepäevane digioskuste algkoolitus ’’E-Kodanik’’.


Koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-postiteenus, Google arvutus- ja teksti-töötlusprogrammid ning kaardirakendused.
Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.
Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.
Koolituse läbinu:
· kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
· omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh. vabavaralistest) ja failihaldusest;
· teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee );
· on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
· teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
· oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee ; Riigi Teatajast jt); oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
· oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
· koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
· koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid

Eeldused osalemiseks: koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust
Sihtgrupp: oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta
Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö

Koolitus on tasuta.
Nutiseadme omamine ei ole vajalik, seadme saab kohapealt!

Palun eelnevalt registreeruda, tel. 445 5225, gerli.lehemets@paikuse.ee


Postitatud 04.09.2019